Magazyn CHIP o systemie BOS Manager

25 lut

BOS Manager wprawi Twój biznes w ruch. „Według badań prowadzonych przez Gartner Group, przeciętny pracownik biurowy poświęca od pół do dwóch godzin dziennie na na poszukiwanie potrzebnych mu informacji lub dokumentów. Straty generowane przez bałagan w dokumentacji, brak dobrej komunikacji między pracownikami i problemy z zarządzaniem to ogromny problem polskich przedsiębiorstw, którego rozwiązanie proponuje  firma [...]

Bezpieczeństwo informacji z systemem BOS Manager

22 lut

Dzięki wdrożeniu systemu BOS Manager istnieje jedno bezpieczne miejsce, w którym gromadzona jest pełna wiedza o procesach zachodzących w organizacji. Wszystkie działania pracowników zapisywane są w historii sprawy oraz w dokumentach, które gromadzone są w systemie. Dzięki temu możemy wdrożyć nowych pracowników w sprawy, którymi zajmowali się wcześniej inni. Eliminuje to sytuacje, kiedy cenna wiedza [...]

Zarządzanie pracownikami z systemem BOS Manager

24 sty

Wdrożenie systemu BOS Manager w organizacji pozwala na gromadzenie w jednym miejscu kluczowych danych dotyczących efektywności pracowników, czasu ich pracy, ilości i jakości realizowanych przez nich zadań. Osoby zarządzające  mogą po zalogowaniu do systemu śledzić na swoim pulpicie działania pracowników, ich kontekst, oraz postęp za pomocą zestawień oraz różnego typu wykresów. Ciekawą funkcją są wykresy [...]

Automatyzacja procesów z systemem BOS Manager

17 sty

Na etapie wdrożenia systemu BOS Manager następuje szczegółowy  opis danego procesu – z wyodrębnieniem kolejnych jego etapów oraz osób zaangażowanych w każdy z nich. Każdy pracownik po zalogowaniu do systemu widzi na swoim profilu listę zadań do wykonania, które uporządkowane są według terminu wykonania oraz priorytetów, co ułatwia pracę i eliminuje błędy. System pilnuje żeby [...]

Porządek w dokumentach z systemem BOS Manager – teczki spraw

14 sty

W systemie BOS Manager wszystkie informacje i dokumenty w systemie BOS Manager uporządkowane są w teczkach spraw. Teczki spraw odwzorowują w formie elektronicznej teczki z przegródkami, gdzie zamieszczamy: dokumenty, e-maile, notatki, zadania do zrobienia. W jednym miejscu widzimy zadania związane ze sprawą, jej historię i przypisane jej dokumenty. Dzięki takiej strukturze wszystkie niezbędne informacje związane [...]